TR | EN

ŞİRKETLER İÇİN ÖZEL HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Z&K Hukuk Bürosu'nun müvekkil portföyü ağırlıklı olarak şirketler olduğundan Avukatlarımız şirketlerin karşılaştığı hukuki sorunlar üzerinde uzmanlaşmış durumdadır.  Müvekkilimiz şirketlere verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki şekilde ayırmak ve özetlemek mümkündür. Müvekkilimiz şirketlerin mevcut sorunlarına ve farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, çok daha ayrıntılı ve detaylı hukuksal hizmetler de verilmektedir.


A. GENEL HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ :

Bu hizmetlerimizle, şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin hukuka uygun yürümesi için, şirketinizde gerekli hukuki incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve şirket işleyiş süreci incelenmekte, eksik veya hatalı uygulamalar revize edilmekte, mevcut olmayanlar tarafımızca hazırlamakta ve tüm uygulama baştan sona kontrol edilmektedir.

Bu çalışmalarla şirketinizde sağlam bir şirket kültürü ile bağlantılı güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmada nihai amaç, şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan sizlere sunulan  "koruyucu avukatlık hizmeti" ile şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine, bugününe ve yarınına en üst düzeyde katkı yapabilmektir.

 

B. AVUKATLIK HİZMETLERİ :

Avukatlık hizmetleri şirketlerinizin T.C. Mahkemelerinde ve Uluslararası Tahkim Mahkemelerinde yer alan her türlü başvuru ve davalarında vekaleten temsilinin ve savunmasının üstlenmesi şeklinde olabileceği gibi, hakemlik ve arabuluculuk gibi misyonların da üstlenilmesiyle kapsamlı bir hukuki hizmeti ifade etmektedir.

Şirketinizce açılacak ve açılmış ya da şirketiniz aleyhine açılmış ve açılacak her türlü davada veya şirketinizin saygınlığını korumaya yönelik olarak, açılmış bir davaya müdahil olunması şeklinde tüm davalarda şirketinizin, deneyimli avukatlarımızca temsil edilmesi; ihtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunulması, bu amaçla tüm gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yazışmalar yapılması, evrak ve delil takibi yapılması suretiyle şirketiniz vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ile Ulusal ve Uluslararası Tahkim Mahkemeleri nezdinde üstlenmektir.


C. İCRA TAKİP HİZMETLERİ :

Şirketinizin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibidir. Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının, İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemleri yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktır. Zaman zaman oluşan tahsilat imkansızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır. Bu amaçla, Hukuk Büromuzda spesifik olarak bu hizmeti vermek amacıyla deneyimli avukatlar ve icra takip personelinden kurulu geniş bir ekiple hizmet vermektedir.


D. İŞ HUKUKU ve ENDÜSTRİYEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ :

Bu çalışma, şirketiniz İnsan Kaynakları ve Personel departmanında kullanılmakta olan tüm dökümanların tek tek gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve projelendirilmesi ve başta İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu olmak üzere, tüm İş Kanunları, Yönetmelikleri ve sair bağlı mevzuata yönelik her türlü denetimin yapılması ve bu departmanların işleyişinin revize edilmesi ile daha efektif olarak çalışma yaşamının içinde yer almasının sağlanmasına yönelik bir çalışmadır.

Bu detaylı çalışma ile yasalarca aranan ve buna bağlı olarak, gerek BÇM, gerek SGK Bölge Müdürlüğü tarafından şirketlerin rutin denetlenmesinde aranan hukuksal her türlü sosyal kriterlerin oluşturulması ve uygulamaya alınması amaçlanmaktadır. Bu hizmet, aynı zamanda, paket bir çalışma ve anahtar teslimi İnsan Kaynakları departmanı kurulum programıdır. Firmalarda giderek önem kazanan bu departmanlarda, yaşanan sıkıntıların şirket işleyişine doğrudan etki ettiği gerçeğinden hareketle, şirketlere ciddi katkısı olan özel bir çalışmadır.

Özetlemek gerekirse ; Z&K Hukuk Bürosu avukatları olarak, şirketinizin hukuki açıdan her türlü ihtiyacını maksimum düzeyde karşılamak ve hukuk müşavirlik hizmetlerimizle ekonomik ve ticari açıdan şirketinizin gelişmesine katkıda bulunmak temel felsefemizdir.
Bu nedenlerle, Hukuk Büromuz her zaman yeni fikirlere açık olan ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalışan bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerine en hızlı ve en doğru bilgiyi, en güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve en önemlisi müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da şirketinizin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmiştir.

Şirketinize yapacağımız bu hizmetlerle, asıl amacımız, şirket saygınlığınızı korumaya yardımcı olmak, hukuksal koruma şemsiyesi oluşturarak, şirketinizin bugününe ve geleceğine en üst düzeyde katkı sağlamaktır.
Bu çalışmaların uzun sayfalara yayılan detayı ve büromuzla ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi sahibi olmak ya da yasa gereği burada yayınlayamadığımız ulusal ve uluslararası şirketler, kurumlar, özel ve tüzel kişilerden oluşan geniş referans listemiz hakkında bilgi almak isterseniz, lütfen info [at] zkhukuk.com adresinden veya 418 80 03 ve 425 96 85 nolu ofis  telefonlarımızdan bilgi ve randevu isteyiniz. Yetkilendirilmiş avukatlarımız arzu ederseniz, sizi işyerinizde ziyaret ederek, birebir yapılacak görüşme ile her türlü sorunuza cevap vermekten ve size hizmet etmekten mutluluk duyacaklardır.