TR | EN

 

A. Zerrin Bostancı

Eğitim

Yüksek lisans
Kapadokya Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2020)

Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1996)

Baro Sicil No : Ankara Barosu, 13311
Yabancı Diller
: İngilizce, Almanca
Uzmanlık Alanları
:

Uluslararası Ticaret Hukuku
Deniz Ticareti Hukuku
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Tahkim ve WIPO
Uluslararası Arabuluculuk
Şirketler Hukuku
Aile ve Miras Hukuku
İş Hukuku
İdare Hukuku
Vergi Hukuku
Eşya, İmar ve Kadastro Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Kamu İhale Hukuku
Rekabet Hukuku

Eğitimler
: İleri İngilizce Eğitimi - Devlet Memurları Lisan Okulu
Marka Koruması ve Patent
Örgütte İnsan İlişkileri ve İletişim
Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Dış Ticaret ve Uluslararası Nakliye
Tedarikçi Yönetimi
Kamu İhale Kanunu
Müzakere Teknikleri
Uluslararası Tahkim
Uluslararası Arabuluculuk (Mediation Beyond Borders - Adalet Bakanlığı)
Rekabet Hukuku
Alan adı Uyuşmazlıkları ve WIPO
Aktiviteler :

Devlet Planlama Teşkilatı: Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu, 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı, Üye, 2000
Ankara Barosu: Dış İlişkiler Komisyonu, Üye, 1996-1998
ICC Türkiye Masası: Tahkim Çalışma Grubu, Üye, 2001-2004
ATGV: Mütercim Bilirkişi, 2004-….
ABİGEM Gaziantep: Kısa Dönem Uzmanı, 2005-....
MTC Danışmanlık: Dış Ticaret Eğitim Semineri- Uluslararası Sözleşmeler ve Anlaşmazlıklarda Çözüm Yoları (Eğitmen Olarak)  Mayıs 2006

E-posta Adresi
: zerrin@zkhukuk.com